Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2013, TRƯỜNG MẦM NON GIÁP BÁT đã khẳng định thương hiệu tại Hà Nội và đang ngày càng phát triển.