A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON GIÁP BÁT NĂM HỌC 2019- 2010

 

 


UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG MẦM NON GIÁP BÁT

 

 

Số:  26/KHTS–MNGB

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

          Hoàng Mai, ngày 6  tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON GIÁP BÁT

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Căn cứ vào Điều lệ mầm non;

Căn cứ Công văn số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/01/2019 của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Công văn số 510/UBND-GDĐT ngày 19/03/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020.

Căn cứ Kế hoạch số ...../KH-UBND ngày ...../5/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào biên bản họp về việc phân tuyến tuyển sinh năm học 2019 – 2020 ngày 05/4/2019 của trường mầm non Giáp Bát, trường mầm non Bình Minh với UBND phường Giáp Bát;

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi TS trên địa bàn; căn cứ vào tình hình thực tế về CSVC và đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường;

Trường MN Giáp Bát ban hành kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non Giáp Bát năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, công khai, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

2. Điều tra chính xác số học sinh ở từng độ tuổi trên địa bàn, thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải, gây bức xúc cho cha mẹ học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (Ba tăng: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho trường; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp trong trường đối với những trường có số lớp quá lớn). Tăng tỷ lệ huy động trẻ mầm non đi học, quan tâm đến độ tuổi nhà trẻ.

4. Công chức, viên chức chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT và UBND Quận về công tác tuyển sinh của nhà trường.

5. Đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường được đến trường mầm  non.

B. NỘI DUNG TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON

1. Phương thức và đối tượng.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo tuyến tuyển sinh (có hướng dẫn cụ thể trong thông báo tuyển sinh)

- Đối tượng dự tuyển: Trẻ mầm non.

  + Diện đúng tuyến: Là học sinh có hộ khẩu th­ường trú hoặc học sinh có giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường thuộc khu vực tuyển sinh của trường, học sinh trong gia đình thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng tại địa bàn trong khu vực tuyển sinh của trường.

+ Nếu số lượng học sinh đăng ký vào trường nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường căn cứ vào các quy định hiện hành, xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp báo cáo phòng GD&ĐT và UBND Quận.

- Hình thức: Tuyển sinh trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử http:/tuyensinhdaucap.hanoi.gov.vn (đối với cha mẹ học sinh có điều kiện ứng dụng về công nghệ thông tin)tuyển sinh trực tiếp (đối với cha mẹ học sinh không có điều kiện ứng dụng về công nghệ thông tin).

2. Độ tuổi dự tuyển.

- Nhà trường tiếp nhận trẻ trong độ tuổi mầm non (từ 2 tuổi  đến 5 tuổi là các cháu sinh năm 2014, 2015, 2016, 2017) trong khu vực tuyển sinh theo thứ tự ưu tiên học sinh từ 5 tuổi trở xuống, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Thực hiện công khai số trẻ, độ tuổi của trẻ trường tiếp nhận được trong năm học.

3. Hồ sơ dự tuyển.

- Đơn xin học (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu.

4. Thời gian tuyển sinh

- Thời gian: theo giờ hành chính quy định

+ Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h30.

+ Buổi chiều: Từ 14h đến 17h00.

- Địa điểm: Phòng Hội Đồng tầng 1– Trường MN Giáp Bát.

- Địa chỉ: Ngõ 19 – Đường Kim Đồng - phường Giáp Bát – HM - HN

- Tuyển sinh trực tuyến: (dành cho các cháu sinh năm 2014) từ ngày 04/7/2019 đến ngày 06/7/2019. Từ ngày 10/7/2019 đến 12/7/2019 tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

  - Tuyển sinh trực tiếp: từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019. Tuyệt đối không tuyển sinh trước thời gian quy định.

          Đợt 1:

+ Từ ngày 15/7 đến ngày 18/7/2019 tuyển sinh lứa tuổi 2014, 2015.

+ Từ ngày 16/7 đến ngày 18/7/2019 tuyển sinh lứa tuổi 2016, 2017.

Đợt 2:

Sau ngày 18/7/2019, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao hoặc vượt chỉ tiêu tuyển sinh được giao, nhà trường sẽ báo cáo phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo và tuyển bổ sung học sinh từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019 (nếu được cấp trên phê duyệt).

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh (Đính kèm phụ lục 1a)

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 - 2020:

STT

Lứa tuổi

Số trẻ dự kiến tuyển mới

1

Mẫu giáo lớn (sinh năm 2014)

34

2

Mẫu giáo nhỡ (sinh năm 2015)

14

3

Mẫu giáo bé (sinh năm 2016)

40

4

Nhà trẻ (24 - 36 tháng)

35

 

Tổng cộng :

123

 

 

 

 

 

 

 

 

- Địa bàn tuyển sinh: Trường Mầm non Giáp Bát tiếp nhận các cháu trên địa bàn Phường Giáp Bát có hộ khẩu ở các khu dân cư:

Khu dân cư số: 4 (tổ 24, 25, 26, 27, 28, 30)

Khu dân cư số: 5 (tổ 36, 37)

Khu dân cư số: 6 (tổ 38, 39, 40, 41, 42)

Khu dân cư số: 7 (tổ 43, 44, 45, 46, 47, 48)

Khu dân cư số: 8 (tổ 50, 51, 52, 53, 55, 56)

Khu dân cư số: 9 (tổ 58, 60, 62)

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm.

1.1. Ban giám hiệu chủ động phối hợp với UBND phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của trường, báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn. Nhà trường phối hợp với UBND phường tổ chức tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh của trường trên địa bàn phường.

1.2. Ban giám hiệu thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.

1.3. Hội đồng tuyển sinh chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để triển khai tổ chức tốt công tác tuyển sinh.

1.4. Hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh triển khai tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi.

1.5. Trường thành lập Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD&ĐT Quận ra quyết định thành lập. (Đã trình phòng GD&ĐT quận phê duyệt, gồm 09 đồng chí).

1.6. Tổ chức tuyển sinh:

- Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Cán bộ tuyển sinh và hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

- Trong thời gian tuyển sinh, nhà trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động CMHS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

1.7. Phân công trực tuyển sinh năm học 2019 - 2020 (Theo biểu đính kèm)

2. Chế độ báo cáo và tiến độ thực hiện:

- Trước ngày 12/6/2019: Trường công khai, tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường, của trường, niêm yết tại cổng trường và khu vực tuyển sinh.

- Ngày 15/6/2019 đến 17/6/2019: Trường vận hành thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Ngày 04/7/2019 đến 06/7/2019: Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường MN.

- Ngày 10/7/2019 đến 12/7/2019: Trường tổng hợp số lượng học sinh (sinh năm 2014) đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Ngày 15/7/2019 đến 18/7/2019: Tuyển sinh trực tiếp.

- Ngày 19/7/2019: Trường báo cáo về công tác tuyển sinh và đề nghị tuyển bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh, gửi kèm danh sách (nếu có bổ sung).

- Ngày 23/7/2019: Trường nộp báo cáo nhanh công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT.

- Ngày 25/7/2019: Trường nộp báo cáo chính thức công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường Mầm non Giáp Bát năm học 2019 - 2020. Nhà trường đề nghị các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên của trường nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;        (để báo cáo)

- UBND phường;

- Hội đồng tuyển sinh; (để thực hiện)

- CB,GV,NV nhà trường;

- Web của trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Cẩm Linh

 

PHÂN CÔNG TRỰC TUYỂN SINH

(Ban hành kèm Kế hoạch số         /KHTS-MNGB ngày 06 tháng 5 năm 2019)

Thời gian

Công việc

 

Người trực tuyển sinh

Lãnh đạo

Cán bộ nhà trường

Họ tên

Điện thoại

Họ tên

Điện thoại

Từ ngày  15/6 đến

17/6/2019

Thử nghiệm đăng ký TS trực tuyến 20 trẻ 5 tuổi

-Nguyễn Thị Cẩm Linh

- Nguyễn Thị Phương Thảo

0977.778.379

 

0839.196.886

 

Nguyễn Thị Oanh

Phạm Thị Thùy Lương

0345765477

0914329599

Từ ngày  04/7 đến 06/7/2019

Trực hỗ trợ đăng ký TSTT trẻ 5 tuổi

-Nguyễn Thị Cẩm Linh

- Nguyễn Thị Phương Thảo

0977.778.379

 

0839.196.886

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thị Thu Hương

0966186388

0973268392

Từ ngày 10/7 đến 12/7/2019

Tổng hợp, BC số lượng HS đăng ký trực tuyến

-Nguyễn Thị Cẩm Linh

- Nguyễn Thị Phương Thảo

0977.778.379

 

0839.196.886

Nguyễn Phương Hướng

Đặng Thị Loan

0344741991

0398064932

Ngày 15/7/2019 đến 18/7/2019

Nhận hồ sơ tuyển

2014,

2015

-Nguyễn Thị Cẩm Linh

- Nguyễn Thị Phương Thảo

0977.778.379

 

0839.196.886

Nguyễn Thị Oanh

Phạm Thị Thùy Lương

Đặng Thị Loan

Nguyễn Thị Thu Hương

0345765477

0914329599

0398064932

0973268392

Ngày 16/7/2019 đến 18/7/2019

Nhận hồ sơ tuyển

2016,

2017

-Nguyễn Thị Cẩm Linh

- Nguyễn Thị Phương Thảo

0977.778.379

 

0839.196.886

Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Phương Hướng

 

0345765477

0966186388

0973268392

0344741991

 

Ngày 18/7/2019

- Rà soát toàn bộ dữ liệu các thông tin đăng ký của HS trong phần mềm trực tuyến.

Ngày 19/7/2019

- 11h nộp báo cáo công tác tuyển sinh về phòng Giáo dục và Đào tạo và đề nghị tuyển bổ sung chỉ tiêu TS (nếu có)

Từ 20/7

đến 22/7/2019

- Tiếp tục nhận và duyệt hồ sơ tuyển sinh bổ sung (nếu được cấp trên phê duyệt).

Ngày 23/7/2019

- Báo cáo nhanh công tác tuyển sinh về phòng Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 25/7/2019

- Báo cáo chính thức công tác tuyển sinh về phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 84
Tháng trước : 768