A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường MN Giáp Bát với phong trào thi đua yêu nước dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

TRƯỜNG MN GIÁP BÁT VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

DỊP KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

        Với phương châm “Kỷ cương, đổi mới, hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Linh- Hiệu trưởng nhà trường đã phát động phong trào Thi đua yêu nước năm học 2019 - 2020. Phong trào Thi đua yêu nước của nhà trường tập trung vào các nội dung cụ thể: Tổ chức triển khai thực chất, hiệu quả các định hướng, giải pháp trong báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019; thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật, quy định, quy chế của ngành và của trường, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, có hiệu quả trên mọi mặt công tác trong toàn hệ thống.

Cùng với đó, trường mầm non Giáp Bát tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; đổi mới công tác tham mưu, quản lý, hoạt động chuyên môn theo hướng đảm bảo tư duy hệ thống, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cá nhân; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo hạn chế tính hình thức và phát huy vai trò cổ vũ của mình; nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng trong chỉ đạo thực hiện thi đua, khen thưởng.

       Nhà trường thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua nước gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến – nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, tiên tiến, thực hiện tốt quy chế thi đua, khen thưởng và quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng hình thức khen thưởng đột xuất; kiện toàn nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo tính chuyên nghiệp.

         Nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trường mầm non Giáp Bát luon chủ động điều chỉnh linh hoạt cách thức làm việc, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020- 2025, góp phần nâng cao nhận thức đối với cán bộ- giáo viên- nhận viên trong trường về vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển của đất nước, thủ đô, của Quận và nhà trường; nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025.

     Qua các cuộc vận động, các phong trào của ngành và của trường, đồng chí hiệu trưởng Nguyễn Thị Cẩm Linh  luôn  cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức toàn trường tích cực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo động lực mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

     Thông qua hội nghị điển hình tiên tiến trong nhà trường, đưa ra nhiệm vụ đánh giá kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 - 2025

     Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với nhà trường, vừa khép lại giai đoạn cũ và chuẩn bị các điều kiện để mở ra giai đoạn mới đón nhận trường mầm non chuẩn Quốc gia mức độ 2.

     Giữa diễn biến bất thường khi dịch bệnh xảy ra, BGH nhà trường đã tập trung chỉ đạo toàn ngành đoàn kết, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, phối hợp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”,  toàn ngành tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020”.

     Để phong trào thi đua thực sự có hiệu quả, nhà trường vừa coi trọng công tác phát động thi đua, đăng ký và ký kết giao ước thi đua; vừa tăng cường các biện pháp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng kết các phong trào thi đua, coi thi đua là động lực của sự phát triển.

     Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhà trường đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời nắm bắt, xử lý tốt những vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; gắn kết chặt chẽ giữa đánh giá hiệu quả công việc với công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”… Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua... Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành”, để vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, trường mầm non Giáp Bát tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tg: Nguyễn Thanh Thảo

Content

Content

Toàn bộ CB- GV - NV nhà trường hạ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 6
Tháng trước : 625